Bronisław Gałczyński „Ogród warzywny na 200 metrach kwadratowych”

Jak z takiego ogródka mieć dosyć jarzyn na cały rok na trzy osoby?